566 bibliothe- 1894. 129. Snouckaert. (Mr. Maerten) ridder, Heer van Zomerghen, Scauwenburch etc., eerste pensionaris der stede van Brugge. 1903. 374. Snouckaert. (Willem) [ridder, raadordinaris en caris] 1902, 39, 105, 171 (n. 99). 1903. 155, 171 (n. 6), 374. Snouckaert van Snouckaert van van Snouckaert van Schauburg. 1907. 103, 126. Schauwenborch. (Willem) Ridder, Heer den Binkhorst. 1902. 384. van Schauburg. (Baron W.) Een buurtfeest 12 Sept. 1691. 1895. 163. Snuifrekening in 1735. 1900. 393. Snijder”. (Jan de) 1909. 153. Snijders. (Helena) 1902. 399. Snijders. (Pieter) 1892. 68. 1893. 88. en Snijdérstraat. 1910. 367. Snijkamer. 1905. 35. Sobbe. (Maria Lucretia) 1893. 119. Société Batave de garantie en cas d’incendie. 1904. 257. Société générale de chemins de fer économiques. 1905- 171, 172. Sociëteit. (Fransche) 1911. 173. Sociëteit. (College van de) 1902. 125. 1903. 87 e.v. 1906. 470, 475. 1908. 239. Sociëteit. (Groote posten van de) 1908. 284. Sociëteit in den Schouwburg. 1904. 395. Sociëteit de Harmonie, (de) in 1798. 1901. 310. Sociëteiten in den Haag in 1800. 1900. 213. Soelen. (Ary Ghijsbertsz van) 1908. 93. Soepinrichting voor behoeftige Israëlieten te ’s-Graven- hage, Bierstraat. 1891. 64.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 515