570 van het Wetgevend Spaarbank. 1904. 287. Spaarkas. 1904. 267. Spaarkas der afdeeling ’s-Gravenhage van de Maatschap pij tot Nut der Israëlieten in Nederland. 1891. 65. Spaarkas. (R. K.) 1902. 31. Spaarwater. (S.) 1911. 286. Spaen. (Alexander Diderik, Vrijheer van) 1903. 278. Spaen. (Charlotte, Francina Diederica Beata van) 1903. 278. Spaengien. (Jan Volbrantszoen, alias van) koopman. 1910. 218, 220. Spanbroeck. (het straatje bij den Heer van) 1906. 287. Spangen. (Heer van) 1911. 241. Spangen, (van) Schout en Majoor. 1901. 132. Spangiën. (Jan van) subt. schout. 1906. 301. Spanjaard. (Dirk Pieterszoon) priester en kapelaan van de Abdis van Leeuwenhorst. 1902. 298. Sparre. (Gedenksteen voor Generaal C. W.) 1901. 182 (n. 3). Sparreweg. 1910. 375. Spectator. (De Nederlandsche) 1905. 291. Speelkaarten. (Haagsche) 1889. 47. Speelluyden. (Engelsche) 1910. 21. Speelman van Heeswijk. (C. J.) lid Lichaam. 1908. 321. Speirman. (H.) Notaris. 1901. 311. Speirman. (Johan Hendrik) notaris. 1908. 236, 237- Speck. (Jan) 1897. 118. Speck. (Jan Janss) 1910. 112, 113. Spek. (Van der) leerlooier. 1904. 246. Speck. (Abram Dirckse van der) 1908. 93.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 519