576 de Wiele. (Familie) 1901. 146, 224. van der Wiele. (Everhard) 1894. Stalpart v. Stalpaert van 9, 41, 42. Stalpaert van Stalpart [Stalpaert] 130, 132. Stadhuis te ’s-Gravenliage, door C. H. Peters. 1895. 165. Stadhuis te ’s-Gravenhage (tijdvak 17331739), door M, G. Wildeman. 1896. 127. Stadsbestedelinghuis. 1905. 14. „Stadsherberg”. (De) 1908. 315. Stads-teeken-Academie. 1905. 63. „Stadt Amsterdam”. (Huis gen. de) 1901. 158. „Stadt van Dordt”. (Huis gen. de) 1901. 157. „Stadt Leyden”. (Huis gen. de) 1901. 142. Staeckenbeeck. (Pieter van) „geweldige van de genera- liteyt”. 1903. 346. Staeckenberg. (De woning van Luitenant-Generaal) 1897. 341. Staekenburch. (Luit.-Gen.) 1901. 140. Stahl. (H. C.) uitgever. 1904. 234. Stakenbrouck. (Jhr. Thomas van) ritmeester. 1902. 399. Stal. (Groote en Kleine) 1901. 49. Stalinne. (Anna) Vrouwe van Kortgene. 1907. 365. Stallen. (Achter de) 1910. 304. 1911. 174. Stallen van het regiment Huzaren. 1904. 331. Stallenberg. (P. H. H.) Kapelaan. 1901. 274. Stallenstraat. 1910. 304. „Stalletje”. -(Het) 1903. 306, 442. Stalling van paarden in de Kloosterkerk. 1907. 388, 429. Stalpaertsdr. (Agatha, Jacob) 1901. 329. d. Wiele. (Mr. Augustijn) 1911. 192, 342. de Wiele. (Dr. Cornells) 1901. 178. 1909.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 525