578 den Gerechte van (Opening Staten van Stanssert. (Frans) 1902. 384. Stapelen. (Leonard! van) 1903. 297, 429. Staphorst. (Hester van) Vrouwe van Ursheim. 1903. 297, 299, 431. „Star”. (Het huis de) 1911. 292. Starenburch. (Lenert) procureur voor den Hage. 1908. 38. Starke. (Janne de) 1909. 156. Starkenborgh. Zie Tiarda. 1897. Starre. (Jan Janss) 1903. 370. „Starrenburg”. (Huis gen.) 1903. 442. Starrevelt. (Mourits van) procureur voor ’t Hof. 1909. 33. Stas, (de wed. van den Raadsheer) 1901. 182. Stas van Halewijn. (Jacob) Heer van Horvetter en Wer- ve, Raad-fiscaal van Suriname. 1903. 364, 425. Stassart. [Gr.] Baron de) Prefect van het Departement des Bouch.es de la Meuse. 1893. 78. 1901. 205. 1904. 135 e.v„ 146. 1905. 183, 256. 1906. 481. 1908. 245. Stasse. (Mr.) 1905. 143. van Holland en West-Friesland. (Zie ook Raad Holland) 1902. 70, 75, 90, 101, 111, 127, 131, 133, 135, 136. Staten van Holland. (De zaal van de) 1908. 171. „Statengraft” of Ammunitie Haven. 1902. 244, 246. Statenlaan. 1910. 378. Statenplein. 1910. 378. Staten- of Keesenpoort in de Wagenstraat. 1899. 155 (n. 1). 1902. 246. 1904. 15. 1910. 349. 1911. 268. Station Hollandschen Spoorweg. (Opening van het) 1904. 16. Station van den Rijnspoor thans Staatsspoor, van het) 1904. 17.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 527