579 Stationsplein. 1910. 341. Stationsweg. 1910. 341. 1911. 341. „Stavel”. (Vrouwe van) 1907. 423. Stavenisse. (Heer van) 1902. 406. Staveren, (de heer van) 1902. 284. Staveren. (Jan van) 1905. 186. Staveren, (de wed. van Jan van) 1903. 294, 394. Stechweg. (A.) 1893. 167. Steek. (Johannis) goutslagersknecht. 1908. 12, 55. Stedelijk badhuis. 1906. 370. Stedelijke Regeering 18161824. 1908. 249. Stedelijke Regeering 18241851. 1908. 253. Steden-raadkamer. 1902. 71, 85. Steech. (Thomas Arentsz van der) 1908. 93. Steek. (Hendrick van) Sinjeur, de Hoevelwijek. 1911. 28. Steekspel op den Hofvijver. 1894. 170. Steekspel op den Hofvijver, door A. J. Servaas van Rooyen. 1896. 3. Steelandt. (Kolonel van) 1901. 164. Steelant. (Anthonia van) 1903. 119. Steen”, (de) Gevangenis. 1898. 177. Steen. (Van den) Ordinaris Gedep. der stad Alkmaar. 1907. 55. Steen. (J. van der) Musicus. 1904. 396. Steen. (Lena Arisse van der) 1903. 227. Steen met opschrift, eertijds gestaan hebbende in eene poort van het Hofje van Nieuwkoop, door Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren. 1893. 40. Steen voor Aleyt van Poelgheest. 1906. 36. Steenberck. (Johan van) „clerck”. 1902. 407. Steenbergen. (Jan Jeronimusz van) 1902. 368 (n. 2).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 528