580 gouden en Oostcapelle. 1893. 78. Oostcapelle. (.Jlir. Jacob) 1908. 246, Steenbergen. (Johan van) schrijnwerker. 1908. 94. Steengracht van Steengracht van 248, 252. Steengracht van Oosterland. 1904. 416. Steenhouwersloods. 1901. 56. Steenhoven, (de erfgen. van Geertruida van) 1903. 276. Steenhuyzen. (Anna Ysabella van) 1903. 311 311 (n.). Steenhuizen (Catharina) 1893. 28. Steenhuysen. (Jonker Simon van) 1911. 202, 266, 343. Steenhuyzen. (Maximiliaen van) kolonel van een regi ment voetknechten. 1903. 311. Steenis. (Mej. J. C.) 1908. 266, 304. Steenis. (Secretaris) 1906. 333. Steenlack. (Brigitte) 1889. 106. Steenplaats. 1901. 14. Steensel. (Anthony van) 1903. 247. Steensel. (Zeger van) 1903. 309, 396, 397. Steenvoorden. (Cornells Symonsz. van) herbergier. 1908. 93. Steenwijk. (Cornells van) 1903. 420. Steenwijk. (Johan van) 1903. 337, 420. Steevens. (C. W.) 1908. 337. Stegelis. 1911. 39. Stein, (bakker) 1905. 280. Stein. (Dr. E.) 1904. 113 (n. 1). Stein. (J.) 1904. 396. Stein. (Dr. S.) 1904. 116. Stein. (Woning van den Raadpensionaris) 1900. 34. Steinfurth. (De erfgraaf van Bentheim) 1908. 329. Steinmetz en Van Heijnsbergen. (fabriek van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 529