I eaioasi 583 van) 1899. 35. Stipel. (Mattheus) 1907. 179, 182. Stipperjaan. (Orgeltreder) 1907. 401. Stippius. (de heer) 1902. 284. Stipriaan Luiscius. (G. J. van) 1905. 180. Stirum. (Generaal van Limburg) 1905. 108. Stock. (Symon van der) 1908. 6, 36. Stocke. (Duarti Gutterres) 1910. 52. Stocker. 1904. 250. Stookhuizen. (A.) 1910. 55. „Stockholder” en -zolder der Poort. 1906. 14, 15, 23, 26, 199, 216, 230. Stockum. (W. P. van) [boekhandelaar] 1905. 280, 282, 1908. 338. 1909. 332, 340, 348. Stockum Zn. (W. P. van) boekhandelaren. 1904. 265. „Stockzolder”. (Afbeelding der) 1906. 198. Stoffel Marghe. (Teekening van Ch.) 1905. 434. Stokkaers. (Johanna) 1903. 226. Stolberg Wernigerode. (Juliane, Gravin Stolkweg. (Van) 1910. 383. Stoll. (J. D.) 1904. 396. Stomme. (Ghisebrecht de) kapelaan. 1909. 115, 130. Stompwijk. (Daniel van Alphen, secretaris van den ban- ne van) 1903. 310. Stoombootdienst tusschen den Haag en Delft. 1904. 289. Stoomtram: Den HaagDelft. 1909. 308. Stoomtram Hollandsche SpoorScheveningen. 1909. 322. Stoomtram. (Scheveningsche) 1904. 306. Stoomtram StaatsspoorScheveningen. 1909. 322. Stoop. (Margaretha Alida) 1902. 261 (n.). Stoopendaal. (Mevrouw) 1904. 365, 370. Stoppelaire. (Elisabeth de) 1902. 401.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 532