T. 592 van Beieren. 1909. 187. aan Ho£ „Tabaksplant”. (De) Winkel op de Plaats. 1909. 317. Tabelliones. 1902. 294 e.v. Tadema. (Alma) 1905. 62. „Taelgerie”. 1901. 63. 1902. 52. „Taelgery” van hertog Albrecht van „Taelgerye” of kleermakerij. (De meester der) van Albrecht van Beieren. 1909. 158. Taets. (Gezusters) 1901. 173. Taets van Amerongen. (Gerard Arnout) Heer Schalkwijk. 1903. 290, 406. Tafelhouders. 1889. 103. Symonsz. (Mr. Vop) Chirurgijn. 1901. 260. Symonszoon. (Willem) 1907. 340. Synagoge. (Inwijding van de) 1904. 124. Synagoge. (Portugeesche) 1906. 275 (n. 2). 1911. 15. Synagogen te ’s-Gravenhage. 1895. 102. Sijpestêijn. (Catharina van) 1900. 344. Sypestein. (Jhr. C. A. van) 1910. 275. Sypesteyn. (Jhr. C. A. van) In Memoriam, door A. J. Servaas van Rooyen. 1893. 175. Sypesteyn. (Jhr. C. A. van) De voormalige Engelsche kerk te ’s-Gravenhage. 1889. 58. Sijpesteijn. (Dirck van) 1893. 111. Sypesteijn. (Geertruyt van) 1901. 147. Sypesteijn. (de Wed. van den Raadsheer) 1901. 146. Sijthof. (Sara) 1903. 299, 431.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 541