602 Tobi. (Francois) 1904. 385, 392, 395. Tocharkel. (Jan) 1902. 282. Toclit. (de erfgen. van den griffier van der) 1901. 162. Toebacxpijp-maecken. (Handwerk van) 1910. 6, 40. „Toelast”. (Hotel de) 1901. 130, 155. 1906. 384. 1908. 95, 340, 345. Toenis. (Coenraad) 1895. 104. Toers. (J. van) staatsraad. 1906. 409. Toespraak bij gelegenheid der plechtige consecratie van de nieuwe R. K. Kerk te Rijswijk op 29 Sept. 1897, door P. Zwart. 1898. 245. Toet, (te Scheveningen) 1905. 252. Toe. Zie Thoe. Tol aan de vaart naar Tol. Dirck Ariensz. van 214. 1908. 34, 121, 122. Tol. (Gerard) notaris. 1908. 63, 64. Toe. (Jan Arentss van) 1908. 59. Toll. (Johannes van) 1908. 275. Tol op den Scheveningschen weg. - Zie Tarief. 1897. Tolk. (J.) 1908. 338. Tollen. (Afschaffing der) 1906. 375. Tollen. (Opheffing der) 1904. 78, 267. Toneman, herbergier. 1911. 176. Tollens. (H.) 1909. 334. Tollenstraat. 1910. 368. Tollius. (de wed. Mr. Herman Diderick) 1907. 442. Tollius. (Maria Wilhelmina) 1907. 442, 449. Tolnaar. (Jan) klerk van heer Jan van Blois. 1909. 125 (n. 1), 130. Tom. (B. J.) schilder. 1908. 341. Delft. 1901. 20. den) [mr. metselaar] 1902. 210,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 551