<i U 603 Jan ’t Buitenhof. en Vriendschap of Thalia”. |j n van van den Deurwaarder v.) 1901. 168. van Luik. Tom. (J. B.) 1905 .55, 65, 84. Tombe. (Mevr. Gobius des) 1907. 75. Tombe. (Hatze des) [Haze] 1903. 304 (n.), 353, 386. Tombe. (Mr. Jacob des) [capitein van de schutterij] 1897. 187, 188 (n. 2). 1903. 391. Tombe van Jan van Beyeren, Bisschop 1901. 136. Tongeren, (de Wed. Tongeren. (Frederick van) 1896. 132. Tongeren. (Johan van) Advocaat. 1901. 178. Tongerlo. (Johanna van) 1908. 395. Tongerloo. (Geertruyt) 1901. 159. 1910. 16, 72. Tongerloo. (Jan) 1903. 39. Tongren. (Abraham van) le. deurwaarder. 1906. 311. Tonnenstelsel. (Verwisselen der tonnen van het) 1906. 268. Tooneellisten. (Duitsche) 1906. 381. Tooneelspelers. (Fransche) 1910. 21. Tooneelverbond. (Het Nederlandsch) 1904. 353. 1908. 339. 1908. 339. Tooneelvereeniging Kunst (De) 1908. 367. Tooneelvoorstellingen in de Kaatsbaan op 1908. 418 (n. 2). Toornenberg. (Teekening van G.) 1905. 443. „Toornken” op de Kloosterkerk. (Afbraak van het) 1907. 442, 449. Toornvliet. (Pauwels Willemsz van) 1902. 349 (n 3). Toornvliet. (Willem Pauwelsz. van) 1902. 348. Toorop. (Jan) Schilder. 1905. 89. 1907. 196. Topographisch bureel. 1905. 31, 32.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 552