605 en Nieuw-Goudriaen van Oranje. Tresorier van Tresorier van Trester. (Adam) hellebardier 1910. 16, 17, 72, 73. Treub, (Hector) Hoogleeraar. 1905. 40. Treurkamer. 1906. 30, 83, 162, 165, 193, 237. Trèveszaal. 1902. 133, 135. 1908. 206. Trevey de Charmail. (Baron J.) 1903. 292, 411. 1908. 245. Triglandius. (Griffier). 1901. 161. Triglandius. (Professor) 1901. 146. Trigland, (de Wed. van Prof.) 1903. 327. Trigt. (H. A. van) 1905. 60, 62. Trip. (Cornells) Vrijheer van Oud en Langerak. 1907. 189. Trajecto. (Erembertus Heinricus de) notaris. 1902. 296. Tram. (De Haagsche) door Mr. A. E. H. Goekoop. 1905. 148. Tram: Den HaagDelft. 1909. 308. Transvaalstraat. 1910. 362. Trapentier Drapentier]. 1901. 167. Trapjesbrug. 1910. 300. Trebra. (Frederik Wilhelm Baron van) Kolonel der infanterie en Majoor van het regiment Holl. Guardes te paard. 1903. 270, 348, 394. Trebra. (Baron Wilhelm Frederik van) 1903. 270 (n.). „Treckvliet”. 1903. 340, 411. Treffy. (Henri) 1897. 166. Trekvlietplein. 1910. 335. Trekweg. 1910. 335. Treslong. (Cornelis Johan Bloys van) Capitein. 1897. 191, 192. Treslong, (huis) te Hillegom. 1910. 26, 108. ’s-Graven herberge. 1902. 43. Holland. 1902. 42, 58, 65, 68. van den Prins

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 554