'iUiBilU 607 het Hof. Calkoen. (H.) kastelein. 1906. 444. 1908. 326. en Petrus) kanun- St. Salvator te Utrecht. 1902. 298. Trouwels. (Jacob) 1908. 61. Trouwhért. 1909. 97. Truppel. (Frederik) 1900. 390. Truweel. (Jacob) mr. swaertveger. 1908. 14, 60, 61. Tryloo. (Jhr.) 1900. 94. Tryntgen Heyndricxdr. 1909. 68, 70. Tryntgen. (Trijntge) 1902. 358 (n. 2). Trystram. (de wed. van Abraham) 1903. 428. Tubalckain. (Wijbrant) 1901. 177. Tubalkeyn. (Mr. Jan Adriaen) Secretaris van 1908 410. Tuchthuis. (Het ’s-Gravenhaagsche) door Mr. P. M. J. Koek. 1903. 195. Tuchthuis in den Haag. 1906. 126, 134, 151, 161, 215, 221. 1910. 9, 47. Tuchthuis. (Regenten van het) 1910. 47. Tuessenbroeck. (Gijsbert Hendrick’s van) 1908. 120. Tuinen voorheen in en om het Binnenhof (met toelich tende aanteekeningen) door Jhr. G. G. 1903. 144. Tuinenburg. 1910. 277. Tuinenburg”. (Hotel) 1908. 325, 326. Tuiden. (Theodorus van) schilder. 1897. 310. 1908. 163, 164. Tuleman. (Herman Marlijn Johannes niken van Tullinghstraat. 1910. 350. Tulpstraat. 1910. 348. Turck. (Augustijn) 1902. 343, 344, 370. Turck. (Pauwels) Secretaris v. Middelharnis. 1902. 370.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 556