1 V. iWT! 612 1905. 292. Uyttenhorst. (Gerrit) 1908. 76. Uytvliet. (Bartelmeus) 1908. 276. Uytwerf. (Meyndert) 1890. 55. Uytwerf. (de Wed. van Meindert) boekverkoopster. 1904. 180, 231. Uytwyck. (Hester van) 1912. 399, 404. Utywijck. (Wapen van) 1907. 416. van den Schouwburg. Vaal. (Mr. Henrick de) 1903. 294. Vaal. (Mevrouw de) 1903. 272. Vaalius. (Lubbertus) 1911. 133. Vaandel in de Kloosterkerk. (Oranje) 1907. 402. Vaandels en trommen op de Groote Zaal. 1894. 8 v.w. Vaart naar Rijswijk gegraven. 1909. 163. Vabrie. (Heyndick) 1890. 47. Vachette. (Eugène) Directeur 1904. 417. Vaderland. (Bureau van het) 1907. 75. Vaderland. (Het) Dagblad. 1904. 217, 221 e.v. Vaeck. (Cornells Aertsz.) 1889. 90. Vaerlaer. (Jan van) 1897. 374. Vaillantlaan. 1910. 355. Vaillantplein. 1910. 355. Valcberch. 1901. 64. Valck, bekend patriot. 1909. 111. „Valck”. (Huis gen. de) [Hoogstraat] 1902. 360.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 561