613 Dr.) 1901. 179. Beieren. 1909. 159. Jan David) kapiteijn. 1901. 128. der) 1905. 414. het Biddersgilde. 1907. 401. der) 1892. 39. der) 1911. 24. van der) 1908. 90, 93. van der) 1908. 120. van der) 1908. 91, 94. van der) 1908. 93. van der) 1908. 93. „Valck”. (Huis gen. de) [Kraanstraat]. 1901. 173. Valek. (Doctor) 1908. 42. Vaelk. (de erfgen. van de Wed. van Valck. (Gerrit) 1908. 160. Valck. (van der) 1910. 158. Valck. (Ary Arentsz Valck. (Ary Willeinse Valck. (Holland Aréntss. Valck. (Mouryets Hollant Valck. (Tryen Hollantsz Valcke. (Mr. Jacob) 1900. 240 (n. 1). Valcken. (Maritgen Henricxdr.) 1902. 400. Valckenaer. (Johan) hoogleeraar te Leiden. 1906. 211. Valckenbourch. (Monsieur) 1910. 110, 111. Valckenier. (burgem.) 1911. 39. „Valckenier” van hertog Albrecht v. Valckenier. (Hendrick de) 1892. 50. Valckenisse. (de Vrouwe van) 1901. 121. Valckesteyn. (David van) 1911. 214, 919. Valder. (Don Francisco de) 1903. 362. Valensius. (Raadsheer) 1901. 137. Valeriusstraat. 1910. 368. Valette. (Frederick) 1901. 123. Valette. (Gabriel) notaris. 1908. 67, 68. Valette. (Gabrielle) 1909. 48. Valette. (de erfgen. van Valghe. (Heynric van Valk. (A.) deken van Valk. (Adrianus van I Valk. (Emerentia van Valkenberg. (Graaf van) 1907. 427.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 562