614: van Frederik Hen- Valkenbosch, buitenplaats. 1910. 337. Valkenbosch. (Kanaal van Hanenburg naar) 1898. 130. Valkenboschlaan. 1910. 337. Valkenboschplein. 1910. 337. Valkenburg. (Catharina Geertruid van) douairière Mr. Hieronymus van Alphen. 1898. 216. 1907. 357 (n. 2). Valkenburg. (C. van) Arts. 1905. 15. Valkenburg. (Danker) 1905. 60. Valkenburg. (Eilsabeth van) 1900. 273. 1907. 417. \Valkeniers van prins Frederik Hendrik. 1909. 19, 72, 77. Valkenisse. (Heer van) 1892. 32. ■Valkenvangst. 19, 7277. Valkhuis. (Valkenhuis) 1901. 66. 1906. 26, 36, 164, 189, 194, 196. „Valkmolen”. 1904. 260. 1911. 353. Vallée. (Jacques de la) bouwmeester drik. 1908. 145, 146, 147, 148. Vallensis. (Jacob) 1908. 398. 1911. 70, 89, 114. Vallensis. (Catharina Maria) 1901. 330. Vallensis. (Jacob) doctor in de medicinen. 1902. 402. Valois. (J. C.) Directeur van den Schouwburg. 1904. 369, 418. Valois. (Joanna van) 1902. 39. Varel. (Heer van) Zie Bentinck. Varick. (de Heer en Mevrouw van) te Leiden. 1910. 163. Varick. (Mr. Lambrecht Willemsz. van) 1902. 385. Varkenmarkt. 1904. 251. 1910. 343. 1911. 217, 279. Varkenvisscher, vischhakker. 1908. 286. Varkenvisscher, zegman. 1908. 286. Varkevisser. (Pieter) 1908. 256. Varijn. (Barbara) 1903. 15.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 563