621 fabrieks- de Ned. visscherij. van behoeftige Joodsche van van de arbei- en hancl- Vereeniging tot bevordering van Ambachten onder de Israëlieten. 1891. 61. 1904. 286. Vereeniging tot bevordering van werksnijverheid. 1904. 286. Vereeniging ter bevordering 1906. 358. Vereeniging tot ondersteuning vreemdelingen. 1891. 70. Vereeniging tot ondersteuning vrouwen van Israëlitische kraam- te ’s-Gravenhage. 1891. 69. Vereeniging tot verbetering der woningen dende klasse. 1904. 287. Vereeniging tot zedelijk Nut. 1908. 366, 367. Vereist. (Anna) 1903. 305. Veren. (R.) 1910. 55. Vereijn. (Heijndrick) zilversmid. 1908. 53, 54. Vereysse(n). (Pieter) 1909. 73. Vergaderlokaal der Staten- of Patriottenpartij. 1910. 349. Vergaderzaal der Staten-Generaal. 1902. 111, 132, 164 (80). Vergoer [Van Goir], (Mr. Henrick) Med. Doctor. 1901. 233, 251, 253. „Vergulde Aernt”. (de) 1902. 349. „Vergulde Balance”, (de) 1901. 263. „Vergulde Borstelcuijp”. (de) 1901. 174. „Vergulde buis”. (De) [herberg] 1903. 443. 1906. 401. 1907. 79. „Vergulde Buys”. (De) 1903. 443. Vergulde cat. (De) herberg. 1910. 61. „Vergulde crab”, (de) 1901. 128. „Vergulde Haen”. (de) 1901. 177.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 570