624 van Lavallé. enz. ongeveer 100 jaar gele- van Politie te Sclieveningen) Vermeer. (Ds. A. J. A.) 1904. 97. Vermeer. (Jan) 1905. 187, 193. 1906. 384. Vermeer. (Joannes Theodoras) 1894. 137. Vermeulen. 1907. 213. Vermeulen. (Albertus) 1894. 134. Vermeulen, boekhandelaar. 1909. 89. Vermeulen. (F. F.) 1901. 311. Vermeulen. (F. J .A.) Kapelaan. 1901. 281. Vermeulen. (J.) Rector. 1901. 290. Vermeulen, (de Wed .van Leonard) 1901. 168. Vermuijden. (Johanna Wilhelmina) 1903. 277, 383, 385. Vermuijen. (Jan Willem) raad en vroedschap te Rotter dam. 1903. 277, 385. Vermij. (Jacob) 1907. 283 (4a). Vermy [van der Mye]. (Jan Jansz.) cipier. 1906. 84, 234, 241. Vernée. (Commissaris 1905. 245. Vernet [Vernes]. (Jhr. Henry du) Heer 1903. 346, 375. Verniel. (Pater W.) 1902. 25, 27. Vernou. (Reijnier) 1903. 329. Verontreiniging verboden den. 1895. 67. Verpachting van de „costerie van de St. Jacobskerk” (1567). 1901. 328. Verpachting v. d. visscherij in den Hofvijver. 1906.468. Verpondingsboek van 1806. 1897. 19 v.w. Verzeijden. (Johanna) 1903. 228. Versch-visscherij. 1906. 353, 354. Verschoor. (Lenard Willemsze) 1906. 103.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 573