625 40 Verschou. (Albrecht) gerechtsbode. 1903. 297, 300, 430. Verschouw. (Salomon Vrank) steenkooper en kalkbran der. 1903. 344. Verschouw. (de Wed. en erfgen. van Willem) 1901. 187. Verschuer. (D. W. baron van) 1900. 31. Verschuer. (P. W. Baron van) Koi. 1895. 119. Verschuyr. (Adriaentgen) 1902. 365. Verschuijr. (Theodoras) 1896. 134, 144. 1902. 365. Versje op een der binnenmuren der St. Jacobstoren. 1894. 23 v.w. Versnaeyen. (Karel) 1909. 339. Verspeck. (Gijsbert Leendertss) 1908. 120. Verspeck. (M.) 1904. 315. Verspijck. (Jhr. H. G.) directeur der Westlandsche Stoomtram. 1909. 315. Verstap. (Wouter) 1903. 340, 342 412. Versteech. (Thomas Ariensz.) 1908. 46. Versteeg. (Hoofdcommissaris van Politie) 1905. 246. Versteegh. (G. P.) 1895. 117. Verstege. (Jacob) 1902. 281. Verstrate. (Maurits) 1901. 128. Verstrate. (Petrus) 1903. 276. Verstralen. 1911. 48, 51. Verstreek. (Heer van) 1907. 158. Verstrepen. (Anthonie) 1902. 4. Verstrepen. (Joffr.) 1902. 4. Verlangen. (Daniël) 1894. 173. Verthogen. (Franchoys van) notarisklerk. 1910. 50. Vertin. (P.). 1905. 54. Veras. (Gerijt Jansz.) Coster. 1901. 329. Verveer. (Coni) schilder. 1906. 432.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 574