T8 626 van het) 1904. 18. Verveer. (Elclianon) 1904. 122. 1905. 70, 86. 1907. 215. Verveer. (Maurits) schilder. 1904. 122. 1905. 70, 86. 1907. 215. 1908. 341. Verveer. (Mozes) schilder. 1906. 432. Verveer. (Sam) 1904. 122. 1905. 65, 124. 1906. 394. Verveer. (S. L.) 1905. 54, 58. Ververschingskanaal. 1906. 373. VerverschingskanaalOpening Ververstraat. 1910. 323, 357. Vervloet. (G.) Boekdrukker. 1904. 390 (n.). 1905. 281. Vervoerwezen van Den Haag in de XlXe eeuw. door Mr. L. G. N. Bouricius. 1909. 281. VerVoorn. (Jacob Beyersz), oud-burgemeester rinchem. 1902. 404. Vervoort. (Jan) 1902. 267, 268, 279, 282. Verwer. (Thomas) burgemeester van Deventer. 1901. 170. 1910. 323, 324. Verwer. (Evert de) 1907. 286. Verwers. (Aichte Huygen) 1907. 282 (3a). Verwersgracht. (De) 1907. 256. Verwersloot. 1902. 243, 245. Verwerstraat. 1910. 324. Verwerije. (Keure op de) 1907. 346. Verwey. (Ds. B.) 1904. 96. Verwey. (Hendrik) 1911. 324. Verwey M'ejan. (W.) 1904. 406, 409. Verwoert. (Assistent der Kon. Bibliotheek) 1905. 283. Verwout. (E. J.) te Amsterdam. 1903. 56. Verwij. (Franchoys) herbergier. 1908. 95, 96. Vesalius. (Adrianus) 1902. 384. Vesia, schermmeester. 1908. 418, 420. van Go-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 575