627 1). Vesias. (Robbert de) 1911. 193. Vet. (Arent Jacobs de) 1908. 120. Vet. (W.) 1893. 89. Veth. (Mr. Martinus) 1911. 93. „Vette Hen”, (de) 1898. 233. 1906. 407. Vetter. (G.) kastelein. 1906. 407. Vetter. (Wed.) 1906. 401. Veurne. Zie Wornes. Veurne. (Burggraaf van) 1907. 423 (n. Vezeler. (Jonkvr. Elisabeth) 1897. 18. Vhelen. (Mr. Cornells van) Advt. 1902. 216. Vhelen. (Mr. Hendrik van) Advt. 1902. 216. Vial. (Ridder du) 1906. 185. Vianen. (Anna Willemsdr. van) 1902. 357. Vianen. (Johan van) Heer ter Noordelooze. 1902. 196. Vic. (Dominique de) 1900. 241 (n. 1). Vicqfort. (J. de) 1908. 63. Victoors. (Jan) 1909. 15, 53, 54. Victor. (Luit.-Generaal) 1904. 319. Victoria. (Hotel) 1907. 226. 1910. 326. Viejou. (Schilderij van R.) 1905. 446. Vierhoekjes. 1910. 331. Vier Kroonen „Marionetten Spel”. 1889. 31. Vierling. (M. E. J.) 1901. 302. Vierschaar van ’s-Gravenhage, door Jhr. Mr. Victor de Stuers. 1894. 176. Viervan. (Hendrik) 1900. 390. Vieuxtemps, violist. 1908. 330. Viglius, Gommis. 1901. 165. Viglius. (President) 1902. 313. Vigne. (Jan de la) 1906. 307.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 576