628 den Heiligen) Vilaers. (Jacob) procureur voor het Hof van Holland. 1908. 36. Vileers. (de erfgen.) 1901. 131. Vileers. (Jacob) 1909. 76. Vileers. (Zoete de Laecke van) Zie Zoete. Villates en Co. (Des) 1904. 180. Ville. (Mr. de) 1910. 154. Ville. (Mr. Cornelis de) 1903. 96. „Ville de Paris”. (La) [Hotel]. 1906. 458. 1908. 313. Villeton. (Charles du Becq, Baron van Bourg, Heer van) 1902. 3. Villeers. (Fransken de) 1902. 402. Villeers. (Samuel de )fourier van den Prins. 1902. 403. Villers. (Heer van) 1907. 388, 429. Villers, kapitein. 1911. 61. Villiers. (Betty) 1902. 423, 443. Vine, Leertouwer. 1907. 282 (2). Vincent Christoffelsz., Apotheker. 1901. 261. Vincent. (Jan) 1900. 241, 242. Vincent, (de Wed. van Jan) 1900. 246. Vincent, (meester) 1911. 142. Vincentius Ferrius. (H.) 1907. 363. Vincentiusgesticht. (St.) 1901. 297. Vincentius Klooster. (St.) 1907. 363. Vincentius van Paulo. (Vereeniging van 1902. 14. Vincents of Predikheerenklooster. (St.) 1909. 227. Vinck. (Cornelis) procureur. 1903. 404. Vinck. (Mr. Cornelis) de jonge. 1903. 317. Vinck. (Mr. Cornelis) de oude, Advt. 1903. 317. Vinck. (de erfgen. van den Notaris) 1901. 122.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 577