630 Viry, (de erfgen. van de Vrouwe de) 1901. 147. Visbach. (Hendrick) 1901. 174. Visch Eijbergen. (Jan Abraham de) 1905. 187, 189, 190, 191 (n. 1). Visbagh. (Pieter) horlogemaker. 1910. 39, 75, 76. Vischboek van Adriaen Coenenz van Schilperoort. 1910. 115. Vischbrug. 1901. 38. Vischmarkt. 1893. 80. 1910. 313. Vischmarkten in verschillende plaatsen. 1906. 351. Vischvangst. 1910. 116 (e.v.). Viscop. (Jan den) 1909. 175. Visitekaartjes. (Prijs van) in 1791. 1890. 107. Visscher of de Visser. 1906. 441. Visscher. (gravure van C. J.) 1905. 397. Visscher. (Josephus de) 1910. 238. Visschersdijk. 1910. 264, 267, 285, 371. Visschershaven. 1910. 127. Visscherslaantje. 1910. 265. Visscherij te Scheveningen. 1906. 351. Visscherijbedrijf te Scheveningen in de tweede helft van de 16e eeuw. 1910. 114. Visser. (G. C.) uitgever. 1905. 292. Visser, hoofdredacteur van het Dagblad. 1906. 433. Visser. (Jacob) notaris. 1909. 51. Visser. (Mr. J.) 1905. 258. Visser, logementhouder. 1908. 314. Visser. (Susanna Jacoba) 1903. 340, 427. Visser van Santen. (Wed.) 1905. 278. Visser Mangeot. (F.) 1908. 338. Visser. (Andries de) koopman te Leiden. 1903. 274.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 579