11 108 e. v. 1909. Binkhorst, (Franciscus) te Aken. 1903. 347. Binnenhaven te Seheveningen. 1904. 302. Binnenhof. 1910. 335. Binnenhof. (Het) Van 1247—1747 door Jhr. G. G. Cal- koen. 1902. 35. Binnenlandsche Bataafsche Courant. 1904 231. Binnenplaats der Poort. 1906 31, 163. Binnewiertz. (A. M. J. 1.), Kapelaan. 1901 285. Biologie. (Electrische)1908- 364. Biron. (Judith). 1908- 331, 382. Bisdom. (Mr. Jacob). 1907- 190. Bisdom. (Mr. Nicolaas G. Wijkerheld). 1908. 247. Bisdom. (Dr. R.). 1893. 77. Bisdommer. (Commissaris). 1901. 144. Bismarck. (Graaf Herbert van) 1906. 400, 426. Bisschop. 1907. 144. Bisschop (C.). 1905. 66, 72. Bisschop van Utrecht. 1909. 143, 215228. Bisschop. (Filips). 1902- 311. Bitter. (Herman de) 1910. 85. Bitter. (Johannes de). Pastoor. 1901- 273, 274. Blaaderen. (N. van) 1903. 28. Bladen. (Cornelis van) 1908. 37. Bladen, (de Wed. van Kapitein van) 1901. 115. Blair. (David) 1889. 62. Blancaert. (Abraham en Jan). 1906- 121, 122. Blanchard. (Mevrouw) luchtreizigster. 1909. 355 Blanchard. (Nicolas Francois, luchtreiziger). 353 e. v. Blanche, (la) schilder. 1905- 70. Blanckenburch. (Jan Louriss van). 1910. 81.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 57