««Hl 631 liet Hendrik) 1898. 241. de) notaris-klerk. 1909. 44, 64. 1910. de Exploicten van Visser. (A. G. de) boekhandelaar. 1905. 281. Visser. (J. de) 1906. 443. Visser en Zoon. (S. de) boekhandel. 1905. 285. Vistingen. (heer van) 1911. 238. Vitaux. 1904. 421. Vito [Vitto], (Mevrouw de) 1910, 21, 90, 91. Vitringa. (Herman Viver. (Johan van 89, 109. Vivienstraat. 1910. 379. Vix. (Johan Hendrik) 1903. 309. Vlaamsche mennoniste gemeente. 1909. 21. Vlaanderen. (Beatrix van) 1902. 38. Vlaanderen. (C. H. van) 1906. 397. Vlaardingerwoud. (Ch. A.) 1908. 300, 303. Vlaardingerwoud. (Cornelia Martina) 1908. 267, 306. Vlack. (Adrian) boekdrucker. 1908. 82, 83. Vlaerdenburch. (Arent Willemsz.) 1903. 321. Vlaerdingen. Zie Ruijtenburch. Vlaerdingen. (Jantje van) 1908. 421, 422. Vlagstraat. 1910. 373. Vlairdingen. (Gerh. van) 1903. 422. Vlam. (Martiny) rentmeester van Hof van Holland. 1908. 43. Vlaming. (Petronella) wed. van Michiel Lub. 1902. 282. Vlamingstraat. 1910. 236, 324, 371. 1911. 155, 223. Vleerstraat (steeg) 1910. 269, 331. Vleerstraat (steeg) Korte 1910. 297, 331. 1911. 236, 274, 281, 282, 347, 354, 370. Vleeschhal. 1904. 251, 294. 1910. 339. Vleeschhal te Haarlem. (De) 1908. 140.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 580