634 Vogelsang en Co. (B. A.) 1906. 390. „Vogelstruijs” of „Struijs”. (de) 1901. 255. Vogelwayder. (Maria) 1902. 403 (n.). Voigt. (W.) 1907. 205. Voirburch. (familie van) 1903. 265, 266. Voitus van Hamme. (Directeur van den Schouwburg) 1904. 417, 419. Volbergen. (Mr. Jacob van) 1911. 9. Volbergen. (Juffr.) 1902. 358 (n. 2). Volbergen. (Thyman van) thesorier-generaal. 1901. 162. 1902. 403. 1908. 150. Volbragt. (A.) Glazen kast van 1906. 384. Volbrantszoon. (Jan) [alias Van Spaengien] 1910. 220. Volcke en Zn. (firma) uurwerkmakers. 1904. 274. Volckertsz. (Jan) Alias Trip- of Trypmaecker. 1906. 59. Vollers. (Broederschap der) 1907. 257. Vollers-conflicten. 1907. 257. Vollery. (De) 1907. 316. Volleven(’s). (Johannes) 1911. 2, 21, 46. Vollevens, (schilderijen van) 1910. 140. Vollgraff. (Dr. W.) 1909. 350. Völlmar. 1909. 306. Volre. (Symon de) 1907. 231 (n. 1). Voltastraat. 1910. 363. Vonck. (Mr. Jan) chirurgijn. 1909. 28, 29. Vondele. (Jan van de) 1902. 198. Vondels’ hulde aan ’s-Garvenhage in de aanheffing van zijn geboorteklok van Willem van Nassau. 1891. 1. Vonk. (Walraven) cipier. 1906. 153, 242. Voocht. (Jacob) 1901. 171. Voocht. (Mr. Johan de) 1909. 14.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 583