636 Voorburgsche buitenplaatsen, door A. W. de Vink. 1903. 261. Voorburgstraat. 1910. 261, 332. 1911. 300, 308. „Voorhoff”. 1903. 307. Voorhout. (Het) 1904. 146. 1907. 366. Voorhout. (Beplanting van het) 1907. 395 (n. 1). Voorhout. (Korte) 1910. 338. 1911. 275, 301, 303, 315. Voorhout. (Lange) 1910. 338. 1911. 298, 309, 363. Voorne. (Grafelijk kasteel te) 1909. 142. Voorne. (Machteld van) 1909. 123 (u.), 142, 215, 259. Voorpoort, (nu Gevangenpoort) 1901. 55, 56. Voorschoten, (de heer van) 1901. 137. Voorstad. 1906. 215. Voorstonde. (Spaan van) gezant te Weenen. 1908. 356. Voorstraat. 1910. 327. Voort. (A. ter) 1910. 55. Voorts. (Metselaar) 1901. 50. „Voorzienigheid”, (de) [gesticht]. 1901. 301. Vop Janszoon. 1907. 339. Vop Symonsz., Chirurgijn. 1901. 260. Voppel. (Ds. David Ephraim) 1904. 98. Voremers. (.1.) 1906. 412. Vorst. (Cornells van der) 1903. 298, 430. Vorst. (Elisabeth van der) 1902. 382. Vorstin van beteekenis. (Eene) door A. J. Servaas van Rooyen. 1898. 1. Vorstman. (Dr. J. G.) 1905. 16. Vos. (Aernt Dircksz) pastoor te De Lier. 1906. 80. Vos. (Anna) 1910. 53. Vos. (Casper) 1903. 248. Vos. (Jhr. Heinrich) 1910. 302. 1911. 356.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 585