638 ’s landsdrukkerij. Vrederiburch. Vredenburch. 1908. 184. Vredenburch. (de Vrouwe van) 1903. 352, 389. Vre(e)denburg, predikant te Zoetermeer. 1903. 52. Vredescongres. 1904. 20. „Vredespaleis”. 1906. 376. Vragen aan 1907. 8. Vranck Philippszoen. 1910. 214. Vranck Pietersz. 1907. 145. Vrancken. (P.) 1902. 377. Vrancken. (de Wed. van Willem Jansz.) 1903. 317, 404. Vrecke, schout van Voorburg. 1903. 263. Vrede van Rijswijk. Een bladzijde uit onze diplomatieke geschiedenis, door Jhr. J. H. Hora Siccama. 1896. 35. Vredebestpoort. 1911. 156. (Mr. Gerard van) 1901. 330. (Het buitenverblijf in den Beemster. Vosmaer. (Willem Carel) officier. 1903. 388. Vosmaer. (Willem Carel) directeur van 1903. 270, 333, 371. Vosmeer. (Sasboldus) 1892. 32, 33, en 1895. 237. Vossen. (Dignum) 1901. 256. Vossen. (Maria) 1901. 58. Vossen. (Jhr. Heinrich de) 1910. 302. 1911. 356. „Vossenburch”. (In) 1903. 300, 444. Vossenstraat. 1910. 302. Vossentuintje. 1901. 137. „Vossentuintje”. 1906. 444. Vossius. (Isaack) 1901. 139. Voute. 1893. 77. Voyer de Coulombiers. (Carel) 1907. 187. den Predikant Nieuwland. (Brochure)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 587