SSILi 639 de) 1904. 259. van Holland. 1903. 266. van Justitie. 1909. 348. Vredes-penningen. (16e, 17e en 18e eeuw) door Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepié. 1900. 1. „Vreeburgh”. 1903. 279, 444. Vreede. 1908. 264. Vreem. (Jan Cornells) pastoor. 1903. 302, 446. „Vreerijk”. 1903. 276 (n.). Vreeswijk. (Blokhuis te) 1906. 12. Vregli. (Gijsbert) 1908. 418. Vres. (Jlir. Francois van) kapitein. 1909. 6, 33. „Vreugd en Rust”. 1903. 295, 419. Vriendenbond. (R. K.) of St. Pancratius vereeniging. 1902. 32. „Vriendschap”. (Postwagen-onderneming tusschen Am sterdam en Rotterdam. 1909. 290. Vries, (de) [acteur] 1904. 421. Vries. (Adriaen, Cornells, Florentia, Soetgen, Willem en Dirck de) 1901. 265 (n. 2). Vries. (Mr. Gerrit de) Minister Vries. (J. E. de) 1904. 369. Vriesvan Os. (Mevrouw de) 1904. 123. Vries. (Pieter [Willemss] de) Apotheker. 1901. 58 (n. 1), 248, 265. Vries. (Rosa de) 1904. 123. 1907. 117. Vries. (Sophie de) 1904. 373. Vries. (Willem de) conrector der Latijnsche scholen. 1910. 307. Vries Robbé. (Sayetfabriek van Vriese. (Janne de) 1909. 155. Vriese. (Maria de) douairière H. P. de Bertrij. 1900, 131 (n. 1). Vriesen. (Mr. Claes de) rentmr. 1905. 425.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 588