w. 642 30. 193. 192. van de Monstering. Waeckhuis der Poort. 1906. 13, 26, 29 en Waaigat. 1910. 374. 1911. 382. Waag te Gouda. (De) 1908. 192 en Waag te Leiden. (De) 1908. 191 en Waal. (Aletta Jacoba de) wonende te Voorburg. 1903- 281 (n.). Waal, (de erfgen. van Aletta Johanna de) 1903. 370, 349. Waal. (Jan de) notaris. 1901. 311. Waal. (Johan de) Jr., Commissaris 1903. 349 en 370. Waal. (P .de) notaris. 1901. 311. Waal. (Claes die) 1907. 340. Waell. (Jan van) 1911. 145. Waall van Lexmondt. (Maurits Cornells de) 1903. 307 en 349 (n.). Vijgh. (de heer) 1901. 143. Vijver. Zie Viver. Vijver. 1901. 25, 26, 66. Vijver. (Johan van de) notaris-clercq. 1908. 58, 96. 1910. 89, 109. Vijverberg. 1903. 145. 1904. 146. 1911. 225, 269. Vijverberg. (Korte) 1910. 297, 335. Vijverberg. (Lange) 1910. 335. „Vijverstein”. 1901. 331. Vijzelstraat. 1910. 373. 1911. 382.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 591