646 Baerle. 1897. 22. Batavia op liet Hotel des Indes. 1908. 352. Engelant. (het) 1903. 444. 1908. 320. ’s-Gravenhage, door Dr. R. Ktu1./1994k 30. ’s-Gravenhage, op aardbeziënpotjes. 1889. 52. ’s-Gravenhage op een draagpenning. v.w. Haarlem, (’t) 1908. 95. Heemstede, (het) 1901. 165. Hoeffnagell. 1897. 18. Huygens. 1897. 16. den Keurvorst van de Paltz in het Ministerie v.w. Londen, (het) 1901. 174. Nassau. (Het) 1903. 304 en 445. Orangien”. (Huis gen. ’t) 1911. 355. Rijckaert. 1897. 26. Utrecht”. (Het) herberg. 1908. 312. Venetië, (het) 1901. 178. Veur. (het) 1901. 173. Woerden, (het) 1901. 116. Zeelandt. (het) 1901. 173. Zwolle”. (Het) herberg. 1906. 109. Wantsnider. (Heynric die) 1907. 280. Wap. (Dr.) [uitgever] 1905. 290. 1907. 132. Wapen of Atamunitie-huys te Delft. (Het) 1908. 198. Wapen van AV apen van Wapen van Wapen van Wapen van Wapen van 1894. 18 Wapen van Wapen van Wapen van Wapen van Wapen van van Financiën. 1894. 7 Wapen van Wapen van Wapen van Wapen van „Wapen van Wapen van Wapen van Wapen van Wapen van „Wapen van Wapenborden der Vliesridders in de Groote Kerk te ’s-Gravenhage, door J. G. Frederiks. 1894. 141. Wapenborden in de Kerken afgenomen. 1903. 182 en 183. Wapenborden of rouwwapens in de Kloosterkerk. 1907. 399.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 595