«SI 647 der) 1908. 93 en 120. Warmenhuizen. 1908. 256. Warmenhuysen. (Garbrant van) notaris. 1908. 75. Warmenhuysen. (Johan Adriaenss Van) notaris. 1903. 337 (n. 2). 1908. 51, 53, 77, 79, 80, 97, 101, 109 en 110. 1909. 25 e.v. 1910. 45. Warmoesmarkt. 1910. 343. Warmoesmarkt. (Onde) 1910. 313. Warmoezierstraat [Warmoesstraat]. 1901. 184. 1910. 263, 268, 269, 284, 347. 1911. 232, 261, 303, 336 359. Warmond. (Heer van) Zie Wonde. Warmond. (Maarten) 1902. 284. Warmont. (Pieter Willemss van) 1910. 96. Warmont. (de erfgen. van de vrouwe van) 1901. 144. Warnier. (Sara Adamsdr.) 1901. 409. Wasbeer. (Wiegand, gen. de) 1906. 442. Wapenen. (Leverantie van) 1910. 20, 76. Wapenhuis. 1900. 311. 1902. 120. Wapens in de Groote- of St. Jaeobskerk te ’s-Graven- hage (16651736), door J. C. van der Meuten. 1891. 82. Wapenschouwing voor den Keizer v. Rusland. 1904. 334. Wapensmeden. (Vennootschap tusschen twee) XXXIV. 1906. 39, 41, 236. 1908. 76. Wapensteen boven de Gevangenpoort. 1889. 22. 1906. 39, 41, 236. Warde. (Dyrck Salomonse van Wardehuysleen. (Valkenvangerij op) 1909. 75. Warfusée. (Gravinne van) 1901. 125. Warmenhuizen. (Adriaen) clercq. 1908. 75. Warmenhuysen. (Adriaen van) notaris. 1908. 124. (Edzard Hobbe baron Rengers van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 596