648 Beieren. 1909. 104. van Doeveren. van Marquette] Wasch. (C. J.) Register op de acten in de Transportregis ters van 16511660. 1897. 210 v.w. Wanthuis van hertog Albrecht van Washington. (Jan) 1903. 413. Waspiek. (Adriaen van) juwelier. 1901. 116, 155,- 166. Wasschenfelder. (Kapitein) 1895. 115. Wassenaer. (Van) 1893. 75. 1906. 338. 1907. 30. Wassenaer. (Agniette van) 1907. 423. Wassenaar, (baanderheer van) 1903. 264. Wassenaer. (Barbe van) 1907. 425. Wassenaer. (Bonne van) 1907. 425. Wassenaer. (Baronesse van) [vrouwe 1893 15. 1907. 80. Wassenaer. (Garel George Grave van) Baenderheer van Obdam, Zuidwijk enz.) 1903. 396. Wassenaer. (Garel Lodewijk van) Heer 1901. 330. Wassenaer. (Claes van) 1907. 425. Wassenaer. (Clare van) 1907. 424. Wassenaer. (Douairière van) 1893. 76. Wassenaer. (Jkvr. Elysabeth van) 1907. 423. Wassenaer. (Fransiscus van) 1907. 424. Wassenaer, gedenkteeken in de St. Jacobskerk. (aanvul ling) 1896. 263. Wassenaer. (Gerard Anthonie Baron van) 1910. 311. Wassenaer. (Geslacht van) 1896. 160. Wassenaere. (Heer van) 1903. 367. Wassenaer. (de Heeren van) 1901. 136. 1907. 427. Wassenaer. (Heinrick Heer van) 1902. 190. 1907. 372, 422, 423, 425 en 427. Wassenaer. (Huis van) 1903. 160. 1907. 82.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 597