S.<i 649 den beer van) 1894. Wassenaer. (Jacob Heer van) 1901. 136. 1907. 423. Wassenaer. (de douairière van Jacob van) 1903. 352 en 389. Wassenaer. (Jan, Heer van) [de] 1907. 373, 424 en 425. Wassenaer. (Jan van) door M. G. Wildeman. 1898. 136. Wassenaer. (Jeroen Jacobsz.) 1903. 353. Wassenaere. (Johan Heere van) 1903. 367. Wassenaer. (Joest [Josse] van) 1907. 424 en 425. Wassenaer. (Margareta van) 1907. 424 en 425. Wassenaer. (Jkvr. Maria van) 1903. 264, 367. 1907. 424 en 425. Wassenaer. (Philips van) Burggraaf van Leiden] 1897. 345, 356. 1903. 367. 1907. 287, 423. 1909. 194, 256 (n.). Wassenaer. (De ritmeester) 1908. 64. Wassenaer, vrouwe van Maaslandshuis en Maasland. (Maria van Aerssen, douairière van) 1903. 317, 404. 1907. 423. Wassenaer. (Willem Lodewijk van) 1896. 177. Wassenaar-Catwijk .(Baron van) 1909. 273. Wassenaer van Catwijk. (Baljuw) 1906. 330. Wassenaar Obdam. (Jacob Unico Willem van) 1900. 191. 1908. 146. Wassenaer-Obdam. (Praalgraf van en 142. 1900. 183. Wassenaer Ruyven. (Willem Baron van) 1897. 24, 186. 1903. 391. Wassenaarschestraat. 1906. 360. 1910. 382. 1911. 375. Wassenaarscheweg. 1910. 333. Wassenberg. (A. H.) 1908. 306. Wassenbergh. (E.) van Amsterdam. 1908. 306. Wassenbergh. (Wed. Alsche) 1903. 335 en 391.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 598