651 2). Weddenschap omtrent een reis naar Rome in 1647 LXXII. 1908. 34 en 122. Wederkomst van Willem V in de Residentie op 20 Sept. 1787, door G. Gijsberti Hodenpijl. 1899. 152. Wee. (Maria van der) 1910. 91, 92. Weede van Dijkvéldstraat. 1910. 379. Weederwaert. (Predikant) 1901. 180. Weekblad van liet recht. 1904. 235. 1905. 279. Weel. (A. van) lid van de le Kamer. 1908. 327. Weele. (J. van der) kunstschilder. 1905. 87. 1907. 207. Weemen. (Hendrik Johannes) 1911. 323. Weenen. (Bernardus van) Schilder. 1894. 71. 1895. 17 v.w. 1910. 137. Weet. (Het huis de) bij Wassenaar. 1903. 27. Weerck. (Cornells Jansen van de) bouwer. 1909. 53. Weerden. (H. E. J. van) 1905. 70. Weerdt. (Pieter de) 1900. 230, 233. Weert. (Belytgen Dircxdr. van) 1902. 377 (n. 2). Weert [Waert]. (Mr. Dirck Heynricxs van) procureur. 1902. 377. Weert. (Mr. Heyndrick van) 1902. 377 (n. 2). Weert. (Jan van) 1902. 377. Weert, (de Wed. van Jan Jansz van) 1902. 377 (n. Wees. (Christiaen de) 1902. 377 en 414. Weeshuis. (Israëlitisch) te ’s-Gravenhage. (Raamstraat) 1891. 52. Weeshuis. (Protestantsche) 1904. 46. Weeshuis der Ned. Herv. Gemeente. 1904. 46, 86. Weeshuis van de Fundatie van Renswoude. 1901. 121, 169. 1910. 270. Weeshuis. (R. C.) Warmoezierstraat. 1890. 93. 1901. 287.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 600