656 Luit) 1901. 177. Westreenen van 1905. 267. Weststraat. 1910. 276. Wet op het Notarisambt. (Nieuwe) 1908. 2. Westerbaen. (Jan Jansz.) 1893. 71. Westerbaenstraat. 1910. 231, 368. Westerbeek. (Claas Leonard en Adam van) 1902. 372. Westerbeek. (Jhr. Francois van) 1908. 34 en 122. Westerbeek. (Het Huis) 1908. 34 en 122. „Westerbeek”. (Kasteel) 1898. 31, 32 e.v., v.w. Westerbeek. (De douair. van Walther Adriaan Capenter de) 1903. 411. Westerhof. (Dr.) [Abraham], Med. doctor en raad in de Vroedschap van den Haag. 1903. 322 en 413. 1907. 68. Westerholt. (Coenrath van) 1900. 233. Westenhout, (de wed. van Westerloo. 1903. 354 en 445. Westerman. (W. Marten) 1904. 359. Westerstraat. 1910. 332. Westerwout. (Engel) 1893. 160. Westhoff. (Dr. Johan Peter Gottfried) 1904. 98. Westkapelle. Zie Baron van Doorn. Westlandsche stoomtram. 1909. 314, 315. Westlandschestraat. 1910. 333. Westman. 1894. 73. Westreenen. (Mr. Gerrit Jacob van) 1908. 223. Westreenen. (Generaal van) 1910. 160. Westreene. (De Heer) 1908. 113. Westrenen. (Joris van) 1894. 177. Westhreene. (T. van) 1909. 333, 338. Westrenen, vaandrig. 1910. 26, 106, 107. Tiellandt. (W. H. J. van) 1897. 339.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 605