Ill Blois van Treslong. (Cornells Johannes). Cap11, ter Zee. 1903. 392. Blois van Treslongstraat. 1910. 380. Blok. (B.). Haagsclie Dagbladpers. 1904. 162. Blok. (Mr. Bernardus) 1908. 305. Blok. (David) boekverkooper. 1905. 145, 294. Blok. (J. Ch.). Enkele aanteekeningen uit de geschiedenis der Haagsclie Politie. 1905. 225. Blok. (Jozef) boekhandelaar. 1905. 292, 295. Blok. (Mr. Librecht Johan) schepen. 1908. 267, 305. Blok. (Dr. P. J.) hoogleeraar te Leiden. 1909. 350. Blok. (Roelof) burgemeester van Enkhuizen. 1908. 305. Blok. (Simon) 1905. 293. Blok. (Simon Berckenbosch) 1899. 427, 431. Blokland. (Paulus Beelaerts van), oud-Schepen. 1908. 305. Blokpoel. (Gerrit), ruiter bij de Hollandsche Guardes te paard. 1903. 247. Blom. (Mr. D. van) 1904. 225 (n). Blom. (Femmetje) 1908. 286. Blom. (Geertruida) 1908. 387, 392, 400. Blom. (Jacobus) directeur der geschutgieterij. 1909. 90. Blom. (Jan) pasteybacker: 1901. 115. Blom Coster. (Dr.) 1905. 38. Blommers. (B. J.) 1905. 66. Blommers. (J. W. kunstschilder. 1906. 426. 1905. 86. Blondeel. (Mr. Jacob) Chirurgijn. 1901. 254. 259. Blondeel. (Pieter) 1901. 177. Blondeel. (Salomon) Chirurgijn. 1892. 112. Blondel. (Mr. Pieter) 1902. 357. (n 4). Blondin. 1904. 405. Bloot. (Hugo de) 1902. 321. (n 4).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 60