665 Stadsdocter. 1903. 190. 14. Pastoor. 1892. 68. 1893. 88. Win. (Wed. De) 1907. „Windaerlemeir”. 1892. Winden. (Aarnout van) Winden. (Barthout Gerritz van) herbergier. 1908. 95. Winden. (Frederik van) 1900. 337 (n. 2). Winden. (Maarten van) 1895. 64. Winden. (Mathijs van) 1901. 173. Winden.- (Van) Subt. schout. 1906. 301. Windt. (C. L.) 1905. 164. Windt. (P. J.) 1905. 66. Wing. (John) 1889. 59. Wingaerden. (Abraham van) kok. 1901. 157. Winkel. (Dr. J. te) hoogleeraar te Amsterdam. 1909. 350. Winkler Prins. 1909. 334. Winsveen. (B.) 1898. 117. Winter. (De) 1908. 268. Winter, herbergier te Leiden. 1910. 151. Winterack. (de erf gen.) 1901. 174. Wintercamp. (Johan) 1910. 251. 1911. 362. Wintercamp. (Mathijs) borduyrwerckersgesel. 1908. 112. Winterkampspoort. 1910. 251. Winterstein .(Wed.) turftonster. 1908. 286. Wintervliet. 1903. 445. Wintgens. (Mr. W.) 1901. 311. 1905. 371. Winthuyzen. 1907. 46. Winthuizen. (Johan Joachim) 116 en 118. Wintzengerode, generaal. 1909. 401. Wirtz. 1908. 352. Wirtz. (F. J. G.) 1911. 180. Wiselius. 1908. 262 en 268.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 614