669 Z. H. 1901. 284, 290. Haarlem. van Pastoor Geheim Kamerheer van 1902. 33. 1910. 167 (n.). Wittfeldt. (Arridt) 1900. 237 (n. 4), 239, 240. Woerden. (Dirk Jansz van) 1902. 371. Woerden. (Grafelijk huis te) 1909. 143. Woerden. (Kasteel te) 1906. 207 en 212. Woerden. (Jacob Dircxz van) 1902. 372. Woerden. (Jacoba van of Jacobje Susters) 1906. 49. Woerden. (Jan Jansz. van) of Pistorius priester. 1906. 47 en 49. Woerden. (Maerten van) procureur. 1910. 88. Woerden. (Michiel Janss van) Secretaris van 1902. 371 (n.). Woest. (Jan) 1902. 214. Woesthoven. (Catharina Rebecca) 1903. 304. Woet. (Eduwaert) herbergier. 1908. 95. Wolbrantszoen. (Aelbrecht) 1907. 285 (5). Wolbrantszoen. (Aernt) 1910. 181 (n.), 212. Wolfairt. (Heer) priester te Voorburg. 1903. 302. Wolfenbuttel en Blankenberg. (Karel II, Hertog Brunswijk Lunenburg, Prins van) 1908. 356. Wolfenbuttel. (Lodewijk Ernst Hertog van Brunswijk) 1908. 323, 324. 1909. 80, 84, 366, 374. Wolffenbuttel. (Prins Lodewijk van Brunswijk) Zie Brunswijk. 1900. 30, 32. Wolff. (A. B.) 1904. 116. Wolff. (Hartog) koopman. 1903. 323 en 428. Wolff. (Jan) 1902. 311, 340, 373. Wolff. (Jan Jansz.) [apotheker]. 1901. 265. 1902. 372. Wolff. (Anna en Margriete) 1902. 373. Wolff, (de) Secretaris. 1901. 142.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 618