671 Woutersse. 1906. 167. Woutersz. (Jan Wouw. (Abraham van Bodegraven) 1906. 101. van) Apothecaris. 1901. 183. enz te Tholen. Wortman. (Majoor) 1904. 334. AVon. (Jacob Aryentsen van) 1897. 413 Won. (Jan Surendael van) 1909. 40. Won. (Laurens) Chirurgijn. 1901. 260. „Wonde”. 1907. 246. Woude. (Heer van) 1909. 264. Wonde. (Jan van) Heer van Warmond. 1903. 361. Woude. (Marie van) 1903. 361. Woudrichem. (Tol van) 1909. 127. Wouter Claeszoon. 1907. 339. Wouter Janssen. 1910. 65. Wouter „Kairskorf”. 1909. 156. Wouter „Overriin”. 1909. 156. Wouter Ysbrantsz. 1910. 190. Wouters, (hotelhouder) 1908. 336. Wouters. (Elisabeth) 1903. 286. Wouters, (de erfgen. van Elisabeth) 1903. 418. Wouters. (Jacobus) 1903. 339, 346 en 376. Wouters. (Joha. Margaretha) turftonster. 1908. 286. Woutert. (Pieter Willem) 1903. 346 en 376. Wouterszoon. (Claes) 1907. 339. Woutersz. (Cornells) alias „Coperen potgen” schoenma ker uit Hordt. 1906. 58. Wouters. (Dieuwert) Bossche schipper. 1901. 173. Wouterszoon. (Jacob) 1907. 340. Wouterszoon. (Joost) 1907. 340. Wouterss. (Leendert) 1901. 168. (Pieter) penningmeester

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 620