tdl 672 Clirisleton. Souburgh) 1901. de familie) 1903. 136. de Werven. (Dirck) wonende te Amster- van de Werve en van Wouw. Wouw. Wouw. Wouw. Wouw. Wouw. Wouw. Wouw. Wouw. (Dr. Pieter van) 1901. 129. Wouw, (de Wed. van Dr. Pieter van) 1901. 180. Wouwerman. (Philips) 1908. 139. Wouwermanstraat. 1910. 367. Wriedt. (Anna Catharina) wonende te 1903. 397. Wriedt. (Salomon van der) 1902. 328. Wulkenitz. (Baron van) 1909. 372. Wulp, (van der) 1906. 314. Wulven. (Heer van) 1902. 166 (n. 84). Wunder, Kastelein. 1906. 452. Wüpperman. (W. E. A.) Koning Willem II als krijgs man. 1899. 207. Wurtemburg. (Koning van) 1906. 365. 1908. 350. Wurtemburg-Teck. (De keurvorstelijke erfprins van) 1908. 320. Wuytiers. (Dirk Heer 330. 1910. 310. Wuytiers. (Geslachtswapen van Wuijtiers van dam. 1903. 402. Wouw. (Abraham Selkart van) procureur voor het Hof Holland. 1908. 99. (Batholomeus en Cornelia van) 1890. 73. (Cornelia van) 1901. 117. (de erfgen. van) 1901. 123. (familie van) 1901. 134. (Hendrik van) 1903. 9. (Hillebrant van) 1901. 116. (Ds. Jacob van) 1910. 85. (Johan van) advocaat. 1901. 117.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 621