679 der Heijde van) Rome”, (de) 1906. 440. 1908. 325, Strijen en) 1906. 17. van der) won. te Rotter- Zegliers. (Mr. Pieter) 1903. 136. „Zegtrust”, 1903. 323, 427. Zegwaart. (Adam) 1898. 31 v.w. Zehedender. (Jacob) cipier. 1906. 202, 206, 242. Zeilstraat. 1910. 373. Zeilwagen van Simon Stevin. 1899. 63. „Zeldenrust”. 1903. 323, 428. Zetten. (Otto Jansz van) 1902. 374. Zeveer gilde. (St.) 1907. 290. Zevenbergen. (Heer van) 1909. 264. Zevenbergen. (Hendrik Jansz van 1907. 144. Zevender. (Otto van) Heer van Kenenburgh. 1903. 28. Zevender en Potslioek. (Heer van) Zie Zoete de Lake van Villers. 1901. Zevenhnyzen. (Paulus van) 1906. 126. Zeven Kerken van 326, 327. Zeven Keurvorsten”, (de) 1901. 174. ..Zeven Starre”, (de) [huis te Voorburg] 1897. 166. 1903. 445. Zevenbergen. (Heer Aernt van Zeyden. (de Wed. van Gerard dam. 1903. 291. Zeydner. (Ds. H.) 1907. 97. Zeylen. (Willem Hendrik) herbergier. 1908. 315. Zeyst. (Aegidius) predikant. 1903. 27. Zeyst. (Mr. Jan van) Med. Docter. 1901. 253. Ziegelaar. (Barendina) turftonster. 1908. 286. Zugler. (Jacob) 1895. 111. Zieke. 1910. 340. 1911. 227.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 628