684 de) 1907. 76. opvolgingslijst cler Eerw. Heeren de St. Jacobs Parochie te ’s-Gravenhage. van de Zwaanhals. (L.) te Delft. 1903. 230. „Zwaanskooi”. 1901. 59. Zwaardstraat. 1910. 373. Zwalmius. (Mr.) 1907. 16. ,,Zwan”. (de) huis te Naaldwijk. 1902. 353. Zwan. (Jan) 1910. 213. Zwart, (timmerman van Zwart. (Willem de) schilder. 1907. 196. Zwart. (P.) 1894. 139. Zwart. (P.) Aan de vereeniging „Die Haghe”. (Gedicht) 1892. 1. Zwart. (P.) Eenige historische bijzonderheden R. K. Parochie van Rijswijk. 1894. 125. Zwart. (P.) Het Katholicisme te ’s-Gravenhage, bij het begin, gedurende den loop en aan het einde der 19e eeuw II. 1902. 13. Zwart. (P.) Naam en Pastoors van 1892. 23. Zwart. (P.) Onze plicht, (gedicht) 1897. Zwart. (P.) Pastoors der St. Jacobs parochie( ter aanvul ling. 1894. 194. Zwart. (P.) Toespraak bij gelegenheid der plechtige con secratie van de Nieuwe R. K. Kerk te Rijswijk op 29 Sept. 1897. Gedicht. 1898. 245. Zwarte Arend. (De) huis op. het Bleyenburg. 1910. 21 (n. 4). Zwarte bende, (de) 1907. 199. Zwarteweg. 1910. 270, 331. 1911. 306, 349. Zweden. (Koning Gustaaf III van) 1908. 330. „Zwemlust”. (Café) 1907. 212.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 633