REGISTER DER AFBEELDINGEN. in. van Prins Aanslag op de Gedeputeerden van Dordrecht in ’s-Gra- venhage 17 Maart 1786. 1907. 108. Abdye van Egmond. 1894. 6. Admiraalschip waarop Prins Hendrik der Nederlanden bevel voerde. 1899. 312. Afrit met den jonge Erfprins na den H. doop van het Huis de Oranje-zaal op 17 Sept. 1772. 1909. 392. Afzanderijvaart 1890. 1911. 330. Akerland en Kooltuin in 1616. 1911. 168. Allegorische voorstelling van de Geboorte Willem III. 1899. 108. Ambachtsschool te ’s-Gravenhage. 1898. 16. Amsterdamsche Veerkade. 1902. 219, 256. Apotheose op den feestavond van de Vereeniging „Die Haghe”. 1899. 478. Arentsburgh, buitenplaats te Voorburg. 1903. 330. Aschwagen in 1866. 1906. 262. Assurantie Maatschappij tegen Brandschade de „Neder landen”. 1898. 228, 230. Badhuis omstreeks 1860. (Stedelijk) Badhuis „Techno-Thermes” in de Zeestraat omstreeks 1848. 1905. 46.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 636