4 689 Oranje (Koning Willem I) 44 en ingesetenen van het den Prince Wilem Henrick het Spui c. 1780. 1910. 345. het Spui. 1860. 1910. 323. Leiden en de Boschbrug. 1909. 290. Rotterdam op ’s-Gravenhage omstreeks Delftsche Veer. 1908. 314. Diaconiehuis aan Diaconiehuis aan Diligence naar Diligence van 1815. 1909. 284. Doop van den Erfprins van 17 Sept. 1772. 1909. 394. Doopplechtigheid van Willem V te ’s-Gravenhage. 1909. 390. Doopsbediening van Z. D. H. Willem Alexander Frede rick Constantijn Nicolaas Michael, tweeden zoon van Z. K. H. Willem George Lodewijk Prinse van Oranje in de Groote Kerk te ’s-Gravenhage. 1909. 396. Droogescheerder. 190". 248. Eedaflegging door de Steden Vorstendom Orange aan van Nassau. 1897. 266. Eedaflegging van Prins Willem III. 1899. 114. „Eemwijk”, Buitenplaats te Voorburg. 1903. 281. Eerepoort in ’t Westeinde bij den inkomst van Willem III. 1901. 106. Eerste klasse wagens van de Ned. Railroute Mij. tusschen ’s-Gravenhage en Scheveningen. 1909. 324. Fluweelen Burgwal, 1844. 1910. 257. Gaag, het Laantje van van der 1847. 1910. 384. Garde d’Honneur. 1906. 181. Geboorte van Maria, naar het schilderstuk van den meester van het Maria-leven, te München. 1909. 168. Gedenksteen voor den Predikant Johannes l’Empereur 1637. 1907. 418.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 638