692 I Hotel La Ville de Paris. 1908. 314. Huis de „Vriesen” of „Burchvliet” te Voorburg. 1903. 336, 338. Huis de „Werve” bij Voorburg. 1903. 360, 362. Hotel „Wouters” in ’t Korte Voorhout 1844. 1908. 336. „In de Werelt is veel gevaer” te Voorburg. 1903. 313. Inkomst van Willem III. 1901. 105. Interieur café „Linke”. 1906. 414. Interieur van de Gotische zaal omstreeks 1845. 1907. 120, 128. Intocht in eene stad, naar een miniatuur uit het H. S. van J. Froissard te Breslau. 1909. 240. Intocht van Koning Willem III te ’s-Gravenhage 9 Febr. 1861. 1899. 296. Jachtslot.(Oud Grafelijk) 1890. 80. St. Jacobskerk. 1900. 150 e.v. Kal- of Klaphuisje. 1890. 111. Kalkstraatje 1837. 1911. 180. Kasteel Die Haghe 1300. 1894. 16. Kasteel. (Grafelijk) te Haarlem, omstreeks 1630, thans Raadhuis. 1909. 138. Kegelbaan in den tuin achter het gebouw van „Pulchri Studio” in het Hofje van „Nieuwkoop”. 1905. 50. Kermis. (Haagsche) 1680. 1901. 102. Keizerstraat te Scheveningen omstreeks 1840. 1907. 224. „Kleine Matines” of „de Werve” bij Voorburg. 1903. 360, 362. Kloosterkerk. 1907. 360. Kneuterdijk 1764. 1906. 196. Koepel van Ds. Faassen de Heer, omstreeks 1840. 1907. 226.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 641