iji 694 Engeland door Karei 1 de Koningin van Ontvangst van de Schoone. 1907. 180. „Orangien boom” of het „Plankje” te Voorburg. 1903. 326. Oranje Kazerne, Mauritskade, 1844. 1904. 309. Oranjepenningen. 1899. 455 e.v. Oude Haagsche Club. 1901. 191. „Oude Loo”. (Het) 1899. 346. Oude Zeerust. 1906. 367. Overdracht der Pruisische Heerlijkheden in Holland aen den Prinse van Oranje en Nassau enz. 1899. 348. Paardenmarkt in het Voorhout. 1911. 310. Paardentram. 1909. 328. Paleis in ’t Koordeinde. (Koninklijk) 1898. 1899. 372. Paleis in ’t Koordeinde. (Koninklijk) 1570. 1899. 378. Paleis op den Kneuterdijk 1844. 1907. 76. Paneel. (Gebeeldhouwd) [raadhuis] 1895. 208. Panorama van den Haag van Schuddegeest gezien, c. 1750. 1911. 284. Paviljoen. (Groote) in ’t Bosch omstreeks 1840. 1907. 212. Paviljoensgracht. 1902. 250, 254. Pennekonst ter gedagtenisse van den vreedzame weder komst van Willem V in ’s-Gravenhage. 1899. 161. „Plankje” eertijds „Orangien boom”. 1903. 326. Plein. 1906. 392. Plein met wachtparade 1758. 1911. 183. Pletterij van Enthoven 1834. 1911. 329. Praktizijnshoek 1770. 1910. 317. Preekstoel der St. Jacobskerk. 1900. 164. Princelycke almanack van 1674. 1899. 122. Prinsestraat uit het noorden gezien, 1770. 1911. 266.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 643