696 I Standbeeld Statenzaal Z. H. den Prince van Oranje-Nassau. 1901. 1. van Prins Frederik Hendrik. 1899. 78. e.v. de Staten v. H. en W. Vr. 1908. 172. Prins Willem IV tot stadhouder. Standbeeld Willem I op het Plein. 1906. 392. van Honing Willem II. 1889. 85. aan de Vijverzijde. 1908. 172. Station H. S. M., 1860. 1904. 16. 1910. 245. Stoombootje naar Delft. 1909. 320. Swanesteyn of de Zwaan te Voorburg. 1903. 308. Tafereel uit het leven van Honing Richard II, 1382. 1909. 218. Techno Termes, Badhuis. 1905. 4G. Terras Gemeente Badhuis. 1906. 369. Tram naar Scheveningen. (Eerste electrische) 1909. 320. Tram tusschen ’s-Gravenhage en Delft vóór Hotel des Pays Bas. (Fransche) 1909. 328. Trekking der Hollandsche loterij op de Zaal in ’t Hof te ’s-Gravenhage, 1700. 1905. 334. Trouwstatie van Z. H. den Prince van Nassau Weilburg en Carolina Triomfwagen Tuchthuis. 1903. 194 Tuin achter het Paleis. 1907. 88, 92, 96, 100. „Uit den Watersnood”. 1899. 288. Uitspanning Witsenburg, 1905. 1907. 200. Vaandeluitreiking door Honing Willem I. 1899. 172. Veenestraat. 1906. 414. Verdrijving der patriotten uit hun wachthuis in de Tweede Wagenstraat den 18en Sept. 1787. 1909. 80. Vergaderzaal van de Staten v. H. en Verheffing van 1899. 142. Vertrek in ’t Paleis. 1907. 134. Verwer. 1907. 246.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 645