I I 697 cleu Prins 22 op 23 A. Coenen den Tramway bij het Schev. Badhuis. I ik den Prins naar van Oranje te Leuven, 12 Aug. Verwonding van den Prins van Oranje in den veldslag bij Waterloo 18 Juni 1815. 1899. 224. Verwonding van het paard van Bantseren bij het oprukken 1831. 1899. 236. Vestibule van het Paleis. 1907. 104. Victori-Waeghen van Prins Frederik Hendrik. 1899. 80. „Victoria Skating Rink”, omstreeks 1880. 1907. 222. Visschersvloot na den storm in den nacht van Dec. 1894. (Scheveningsche) 1896. 200. Visscherij van Scheveningen uit Vischboek van 1575. 1910. 115, 123, 129. „Vlietenburgh”, Buitenplaats te Voorburg. 1903. 282. Voormalig Station Hollandsche Spoor, omstreeks 1860. 1909. 282. Vos in Tuinstraat, 1837. 1911. 180. Vredespenningen. 1900. 3 e.v. „Vreugd en Rust”, Buitenplaats te Voorburg. 1903. 296. Vijverberg, titelpl. 1889. Waag te Leiden. 1908. 192. Wachthuis bij het Zieken, 1834. 1911. 329. Wachtparade op het Plein, 1758. 1911. 183. Wagens van de Haagsche tramwegmaatschappij. 1909. 324. Wagon van 1906. 160. Wagons Dietz. 1909. 318. Watertournooi op den Hofvijver. 1896. 4. Waterverversching. (De Zeesluis). 1890. Wederkomst van Willem V. 1899. 159. Welkomst-Eerebogen, 1787. 1899. 163.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 646