702 1 Coubet, acteur. 1904. 420. R. Craeyvanger, schilder. 1905. 78. Mad. DamoreauCinti, Actrice. 1904. 412. Prins Frederik Hendrik en zijn gezin. 1899. 76. J. G. Frederika. 1912. K. Fuhri, boekhandelaar. 1905. 283. Arnoldus Geesteranus, Predikant. 1903. 42. Dr. H. E. van Gelder. 1912. Gerard van Honthorst, schilder. 1908. 126. Johan Gram. 1912. C. F. Gijsberti Hodenpijl. 1912. L. J. J. Hageraats. 1912. R. L. de Haes, 1912. Jhr. Mr. J. Hora Siccama. 1912. Hoynck v. Papendrecht, Zie Boot. Hoynck v. Papendrecht. (Mr. R. B.) 1910. 134. B. J. van Hove, schilder. 1905. 53. Christiaen Huygens. 1897. 36, 316. Constantijn Huygens. 1897. 314. Familie Huygens. 1897. 60. Jozef Israëls, schilder. 1905. 76. Prinses Juliana. 1909. 1. J. J. L. ten Kate. 1909. 347. Prof. Dr. F. J. L. Kramer. 1912. Paul Kruger op het balcon van het Hotel des Indes. 1908. 354. Dr. R. Krul. 1912. Prinses Marianna der Nederlanden. 1899. 276. Jean Maritz. 1895. 110. Louis Ernest Maritz. 1895. 112. Assuerus Matthisius, Predikant. 1903. 36.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 651