119 Beieren. 1909. 188. j der) 1905. 271. den) 1902. 298. en geschiedschrijver. Booth. (Cornelia) 1903. 312. (n.). Bor. (P.) Schilder. 1908. 156. Bor. (Pieter) rentmeester generaal 1903. 16. Borch. (Michiel van Borch. (Caspar van Börck. (Ernst) 1906. 98. Bordeel van Moer van Brussel. 1908. 390. Bordeel van Vinck. 1908. 390. „Bordelaise”. 1906. 438. Bordes. (D.) Kapitein-ingenieur. 1905. 378. Bordt. (Heyndrick) 1908. 116. Borduurwerker van de hertogin van Boreel Luit. Coll. 1901. 142. Boreel. (Maria) 1907. 192. Boreel. (Theodorus) 1902. 408. Boreelstraat. 1910. 379. Borgia. (Broeder) 1901. 296. Bork. (Hermans) 1903. 359, 400. Borking. (Leonardus Henricus) Pastoor. 1901. 278. Born. (Johannes) 1903. 229. Born. (Fredrik) 1908. 17, 66, 67, 68. Born. (Rosyna) 1908. 17, 66, 67. Born. (Willem) 1903. 229. Borneostraat. 1910. 348. Bcrnius. Professor. 1901. 75. Borre. (Jeronimus van) raadsheer. 1902. 367. (n. 4). Borre. (de erfgen. van den Raadsheer) 1901. 162. Borrebach. (Adolf) postmeester. 1902. 266'(n. 1). 1906. 135. 1907. 152, 176. Borrebach. (Adolphe) hoedenmaker. 1901 177.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 68